Politiske og religiøse sanger
GONNA LAY DOWN MY SWORD AND SHIELD (Negro spiritual)

Gonna lay down my sword and shield, down by the river side, down by the river side, down by the river side.
Gonna lay down my sword and shield, down by the river side, down by the river side.

Refr:
I ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more,
ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more, ain't gonna study war no more.

Gonna walk with the prince of peace, down by the river side, down by the river side, down by the river side.
Gonna walk with the prince of peace, down by the river side, down by the river side.

Refr:

Gonna shake hands around the world, down by the river side, down by the river side, down by the river side.
Gonna shake hands around the world, down by the river side, down by the river side.

Refr:HE'S GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HAND (Negro spiritual)

% He's got the whole world - in his hand. He's got the whole world - in his hand. % He's got the whole world - in his hand.

% He's got the sun and the moon - in his hand.% He's got the sun and the moon - in his hand. He's got the whole world - in his hand.

% He's got the wind and the rain - in his hand.% He's got the wind and the rain - in his hand. He's got the whole world - in his hand.

% He's got the black and the white - in his hand.% He's got the black and the white - in his hand. He's got the whole world - in his hand.


WE SHALL OVERCOME (Am.)

We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day.
Oh, deep in my heart, I do believe, that we shall overcome someday.

We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe, that we'll walk hand in hand someday.

We shal live in peace. We shal live in peace. We shal live in peace some day. Oh, deep in my heart, I do believe that we shal live in peace some day.

We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome some day.
Oh, deep in my heart, I do believe, that we shall overcome someday.PUT YOUR HAND IN THE HAND (Gene Mac Clellan)

Put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently, by puttin' your hand in the hand of the man from a Galilee.

Ev'ry time i look into the Holy book I wanna tremble, when I read about the part were a carpenter cleared the temple. For the buyers and the sellers were no different fellas than, what I profess to be, and it causes me pain to know, I'm not the girl that I should be.

Mama thaught me how to pray, before I reach the age of seven. And when I'm down on my knees, that's when I'm close to heaven. Daddy lived his life, with to kids and and a wife, you know what you must do. But he showed me enough, of what it takes to get you thru.

Put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently, by puttin' your hand in the hand of the man from a Galilee.


I NATT JAG DRØMTE (C. Vreeswijk)

I natt jag drømte nogot som jag aldri drømd forut. Jag drømde det var fred på jord och alla krig var slut. Jag drømde om en jettesal, der stasmenn satt i rad. Så skrev dom på ett konvolutt och reste sej och sa.

Det finns inga soldater mer, det finns inga gevær. Och ingen kjenner lengre til det ordet militær. På gatorna gikk folk omkring och drog från krog til krog. Och alla drakk hverandra til, och dansade och log.

I natt jag drømte nogot som jag aldri drømd forut. Jag drømde det var fred på jord och alla krig var slut. I natt jag drømte nogot som jag aldri drømd forut. Jag drømde det var fred på jord och alla krig var slut.


WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE? (Pete Seeger)

Where have all the flowers gone?  Long time passing? Where have all the flowers gone?
Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls picked them everyone.
When will they ever learn? When will they ever learn.

Where have all the young girls gone? Long time passing? Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Taken husbands everyone.
When will they ever learn? When will they ever learn.

Where have all the young men gone? Long time passing? Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They are all in uniform.
When will they ever learn? When will they ever learn.


BLOWIN' IN THE WIND (Bob Dylan)

How many roads must a man walk down, before you can call him a man?
Yes'n how many seas must a white dove sail, before she sleeps in the sand? Yes'n how many times must the cannonballs fly, before they're forever banned? The answer my friend is blowin' in the wind, the answer is blowin' in the wind.

How many times must a man look up, before he can see the sky?
Yes'n how many ears must one man have, before he can hear people cry? Yes'n how many deaths will it take till he knows, that to many people have died? The answer my friend is blowin' in the wind, the answer is blowin' in the wind.

How many years can a mountain exist, before it's washed to the sea?
Yes'n how many years can some people exist, before they're allowed to be free? Yes'n how many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer my friend is blowin' in the wind, the answer is blowin' in the wind.


HERR PRESIDENT (Andre Bjerke/Boris Vian)

Herr president jeg skrev et brev jeg nu vil sende, og får De tid kan hende De leser dette brev. For jeg har mottatt selv et brev fra militæret som sier jeg skal være ved fronten onsdag kveld. Men jeg ble ikke sendt til jorden for å drepe, så meg skal ingen slepe, i krig herr president. Beklager hvis det gjør Dem vondt å lese dette, nu har de altså sett de, jeg vil bli desertør.

I krigen har jeg selv sett far og brødre falle, og selv forlot jeg alle, de små som gråt farvel.  Min mor fant hvilested hvor ingen sprenggranater og syngende soldater forstyrrer hennes fred. De årene jeg satt som fange tok de fra meg, den kvinnen livet gav meg, mitt hjerte har de tatt. I morgen tidlig går jeg ut av huset førenn det gryr og stenger døren mot livets døde år.

Som tigger vil jeg gå på veiene i riket og der vil jeg predike for store og for små. Si nei til dette hat som krigens lov vil fordre, nekt blankt å lystre ordre, bli aldri mer soldat. Herr president om blod har De nu talt for meget, De bør gi deres eget for slik aposteltro. Men tar de meg så meld til hæren at jeg bare kan skytes uten fare, jeg skyter ikke selv.Startside
Sang