HVORFOR TAKT?

Det ligger i menneskets natur en indre trang til å organisere lyder. Således vil hjernen automatisk søke å organisere disse lydene i tunge og lette slag, som oftest to-delt. En togreise kan lett bli en rytmisk opplevelse når vi hører (organiserer) lyden av toghjul mot skinngang: dogge-donk, dogge-donk, dogge-donk, dogge-donk. Selv den jevne duren fra en kompressor, maskin eller lignende vil også få seg tillagt et rytmisk mønster hvis vi lytter nøye etter: brrr - brrr - brrr - brrr -.

Takt er en tidsdefinisjon av rytme, og det er vanlig å todele eller firedele takten. D.v.s. at en takt inneholder 2 eller 4 "puls"-slag. Minst 80% av den musikken ungdom hører på består av firedelt takt, altså 4 slag i takten. Hvert slag kalles for ¼ nettopp fordi ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1, altså en hel takt. Hvis vi for ordens skyld sier at ¼ = 60, d.v.s. 60 firedeler pr. minutt, eller 60 bpm (beat pr. minute), så betyr dette et slag hvert sekund. En gjennomsnittslåt har dette tempoet. Disco-låter går dobbelt så fort, 120 bpm, og techno/dance/trance 10-20 bpm raskere enn dette igjen.

Plateprodusentene har for lengst oppdaget viktigheten av riktig tempo i forhold til taktarten. Derfor bruker dirigenten en klokke eller metronom under innspilling i studio. (Det finnes selvfølgelig 3-5-6-7-delte takter også, men disse låtene topper sjelden på hitlistene. Unntakene er for eksempel "Stil got the blues" med Gary Moore i 6/8 takt og ulike valse-melodier. Dave Brubeck hadde forresten en hitlåt på 60-tallet med "Take five" som gikk i 5/4 takt.) Man tar ofte utgangspunkt i den menneskelige hvilepuls som er ca. 60 slag i minuttet, i hvert fall hos ungdom. I feststemt lag, og med mye dabsing, er menneskepulsen mye raskere. Derfor oppfattes ikke de intense, raske disco/dance/trance rytmene så slitsomme på Hyperstate som for eksempel etter 07 nyhetene om morgenen. (Hvem har forresten hørt slik musikk på radio om morgenen?)

Takt + tempo er viktig matematikk, særlig i Grand Prix sammenheng. Her må nemlig låtene være på max 3 minutter. Har man en låt i 4/4 takt med 60 bpm, kan man altså max skrive 45 takter.Takt
Takt er en rekke slag inndelt i tid og i ulike mønster, vekslende mellom tung og lett, lang eller kort.
Startside
Musikkteori