Hva er rytme?

Rytme er veksling mellom korte og lange intervaller, lyder, slag o.s.v. Rytme er en del av naturen. Vi har årstider som skifter i en slags rytmisk syklus, og vintersolhverv, vårjevndøgn, sommersolhverv og høstjevndøgn faller likt og på samme dato år etter år. Mennesker og dyr har sin egen døgnrytme, selv bjørnen som sover i sitt hi har det. Forskerne kan fortelle om menneskets biologiske rytme, og hver og en av oss er oppmerksom på hjertets rytme.

Rytme er en naturens måte å organisere ting på. Det er ingen tvil om at ulike systemer jobber mest effektivt dersom det foregår rytmisk. Dette gjelder både universet, solsystemet og menneskekroppen. Jordkloden dreier rytmisk rundt seg selv hver 24. time, i forhold til solen hver 365. dag, og menneskekroppen jobber lettest når den jobber rytmisk.

Hver gang vi ser sportssendinger så snakkes det om "å komme inn i rytmen". Dette gjelder enten det dreier seg om individuelle prestasjoner eller lagidrett. "Hun/han finner ikke rytmen", selv i kasteøvelser handler hele bevegelsessekvensen om en og samme rytme. I enkelte idrettsgrener er samhandlingen så viktig at rytmen er alfa omega, f.eks rosport, padling o.l.

Arbeider man fysisk oppdager man straks at en jevn rytmisk bevegelse er lettere å utføre over tid enn urytmiske bevegelser. Det samme gjelder løping eller gåing. Jevn rytme i steget er den letteste måten å bevege seg på. Vi merker det på måten armene slenger på og på hvordan pusten går, hvilken hjertefrekvens (antall slag pr. minutt) vår egen idealrytme har. Finner vi denne, vil utholdenheten bli maksimal.

Samuel Morse lagde et bokstavsystem, morsealfabetet, som baserte seg kun på lange og korte lyder eller tegn/lysblink. Såkalte prikker (kort) og streker (lang). Selv fram til våre dager har skip kommunisert med hverandre på morsealfabetet via radiofrekvenser. I militære operasjoner har man pleid å bruke lysblink eller armtegn for å unngå avlytning.

Rytmen i musikken får oss ofte til å trampe takten med foten. Dette fordi at menneskehjernen hele tiden vil prøve å organisere rytmen i en bestemt takt, helst todelt, tredelt eller firedelt. Marsjene som spilles av de mange korps rundt omkring i landet går i todelt takt. Alle men- nesker klarer jo å marsjere etter: "en, to, en, to, en støvel og en sko...", og selvfølgelig må alle i korpset spille og marsjere i  samme rytme.

Rytme
Rytme er naturens måte å organisere ting på. Det er ingen tvil om at ulike systemer jobber mest effektivt dersom det foregår rytmisk. Ikke minst menneskekroppen og hjertet....
Startside
Musikkteori