Romatikken (1820 - 1900)
Ordet romance betyr opprinnelig eventyr eller heltedikt. Vi forbinder ofte romantikk med kjærlighet, men det dreier seg egentlig om ulike følelser: håp, frykt og lengsel. Romantikeren ønsker å pensle ut sine innerste følelser i et tonespråk, i et musikalsk og klanglig uttrykk. Musikken skal fortelle tilhøreren om disse følelsene. Tenk f.eks. på "Åses død" eller "I dovregubbens hall" av Edvard Grieg. Han var den mest kjente norske komponisten på denne tiden.

Den franske revolusjon (1789) dannet grunnlaget for mange selvstendige nasjoner rundt om i verden, ikke minst i Norge. Det var på en måte Napoleon som ble vår bane. Engelskmenne lovet at Sverige og Carl Johan skulle få Norge dersom de støttet dem i kampen mot Napoleon. Etter nederlaget ved Waterloo var det klart at den dansk-norske kongen Fredrik 6. måtte avstå Norge til Sverige. Ikke desto mindre klarte kløktige norske embetsmenn i kampens hete å samle sammen Eidsvollmennene og enes om en norsk grunnlov. Dette skjedde som kjent 17. mai 1814. Etter militære aksjoner mot Norge godtok allikevel Carl Johan en unionsløsning hvor Norge kunne styres etter den nye grunnloven.

Nasjonalromantikken blomstret så opp, og man skrev hyldningsdikt, sanger, musikk, bøker, teater og mye annet. Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson var kjente forfattere. Selv billedkunstnerne bestrebet seg mye på å hylle Norge og norsk natur. "Brudeferden i Hardanger" av Tiedemann og Gude er et kjent landskapsmaleri fra denne perioden. Slik var det også rundt om i andre europeiske land, man orienterte seg mot det nasjonale. I Norge var Johan Svendsen, Christian Sinding og Edvard Grieg kjente musikere og komponister. Den unge Richard Nordraak ble bare 24 år, men han rakk bl.a. å skrive melodien til "Ja, vi elsker". Finnland hadde Jean Sibelius og Russland Peter Tsjaikovsky. I Danmark fantes Carl Nielsen.

Romantikken hadde mange virituoser, supermusikanter, som f.eks. Franz Lizt og Frederic Chopin (klaver), og Niccolo Paganini og vår egen Ole Bull (fiolin). Giuseppe Verdi var en berømt italiensk operakomponist, og han hadde lagt seg opp en formue allerede da han var 35 år. Richard Wagner utviklet operaen ytterligere og den kjente Nibelungenringen består av hele 4 operaer. Wagners kromatiske stil peker videre fremover mot mere fritonale komponister i vårt eget århundre. Med østerrikeren Gustav Mahler fikk også symfonien en ny dimensjon.

Nye musikkformer dukket opp og Franz Schubert og Robert Schumann er kjent for sine "lieder". Dette kalles i dag for romancer, og er enkle sanger  til akkompagnement av klaver. Schumann var også skribent og flink til å oppdage nye talenter. Johannes Brahms var en av dem. Balletten ble veldig populær, og Tsjaikovsky er kjent bl.a. for Nøtteknekkersuiten og Svanesjøen. 


elix Mendelssohn var også av tysk slekt, og han skrev sitt livs mesterverk "En midtsommernattsdrøm" allerede da han var 17 år. Dessuten begynte han å oppføre gamle verker av Johan Sebastian Bach, bl.a. noen av oratoriene. På den måten har han fått mesteparten av æren for at Bach's musikk er gjort kjent for ettertiden. Han på en måte gjenoppdaget Bach.

Operaen antok voldsomme, svulstige dimensjoner  og en litt annen musikkform dukket opp, operetten. Operetten har mindre dimensjoner, mer folkelige melodier, man har også talte replikker og det hele er mere lystig. Mange av melodiene ble reneste slagere. Tenk bare på "Carmen" (Georges Bizet). Hvem kan ikke synge en melodi herfra? 

Kjente operettekomponister er Johan Strauss, ("Flaggermusen"), Franz Lehar, ("Den glade enke", "Smilets land", "Greven av Luxemburg").

Programmusikken skulle beskrive noe, gjerne naturen eller en historisk hendelse. Bedrich Smetana skriver om "Moldau". Dette er en elv i Tsjekkoslovakia og musikken beskriver det landskapet elven renner igjennom, og hvilke hendelser den opplever underveis. F.eks. bryllup, jaktselskap os.v. Tsjaikovsky skrev 1812 overturen. Denne beskriver Napoleons felttog mot Russland i 1812, og vi hører tydelig deler av den stolte franske nasjonalsangen, vi fornemmer soldater som marsjerer, krigshandlinger og kanontorden, død, sorg, lidelse og det stolte russiske folk. Også det forferdelige nederlaget hvor over 600.000 franske soldater omkom, kan vi lytte oss frem til.

TEST DEG SELV:

1) Hvorfor heter det romantikken?
2) Hva kjennetegner musikken?
3) Nevn kjente norske kompoister.
4) Nevn kjente utenlandske  komponister.
5) Kom det nye musikkformer? Hvilke?Startside
Musikkhistorie
Schumann - lieder
Fra"Carmen/Habanera"
Fra"Carmen/Toreador sang"
Fra"1812 overtyren"
Fra Per Gynt-suiten