Renessansen 1400 - 1600
Renessanse betyr gjenfødelse, og det var den gamle greske kunst (fra antikkens Hellas) man hadde som forbilde, og som skulle gjenfødes. Det er ikke musikken som tar størst plass i historiebøkene fra denne perioden. Derimot Michelangelo og Leonardo da Vinci, malemestrene fremfor noen. Martin Luther reformerte kirken på 1500-tallet, Columbus oppdaget Amerika og Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten. Dette siste fikk etterhvert stor betydning for komponistene. Nå kunne man få trykket opp så mange note-eksemplarer det skulle være. Før måtte man jo skrive disse for hånd. Dette var samtidig begynnelsen på komersialiseringen av musikken, nemlig at komponistene kunne tjene penger på å selge noter. Imidlertid skulle det fortsatt gå over hundre år til før dette ble vanlig.

Renessansemusikken låter pent i våre ører, og har ikke den fremmede klangen og karakteren som f.eks. Gregoriansk sang. Nå ble det vanlig å skrive musikk i dur og moll, og harmoniene og melodiene låter "riktigere" i våre ører. De mest kjente komponistene er Giovanni Palestrina, Orlando de Lasso og Hans Leo Hassler. Populære musikkformer var messe, madrigal og motett. Musikk som bare skulle spilles ble kalt for sonater, mens musikk som bare skulle synges ble kalt for kantater. Giovanni Palestrina var særlig kjent for sine messer. En messe er musikk som brukes i gudstjenesten og som har tekster fra bibelen. Det finnes messer for ulike søndager og høytider året rundt. 

Orlando de Lasso var særlig kjent for sine motetter. Dette er en religiøs, flerstemt sang som synges a capella, d.v.s. uten instrumenter. Hans Leo Hassler skrev mange madrigaler. Dette er det verdslige motstykket til motetten. Altså et flerstemt  korverk med  verdslig tekst, a capella.

Madrigalen var alltid på morsmålet. De vanligste instrumentene var nå blokkfløyte, gambe (cello-aktig), lutt (gitarvariant), cembalo eller klavikord (pianoliknende instrumenter). Dessuten orgelet, "instrumentenes dronning".

I Renessansen var Norge, Sverige og Danmark samlet til et rike under Kalmarunionen. Regenter var bl.a. dronning Margrethe og  Erik av Pomern. Disse tre nordiske land levde sammen i fred og ro under mesteparten av Renessanseperioden. Idyllen ble brutt da Gustav Vasa tok makten i Sverige ut på 1500-tallet.

Det er viktig at man hele tiden har klart for seg at musikken på denne tiden ikke var allemannseie. Skulle man høre musikk måtte man gå i kirken eller spille selv. Noen få hadde kanskje adgang til fyrstepalassene hvor det ble holdt konserter. 

Store avstander, dårlig kommunikasjon, (ikke bil, tog og fly), hest og kjerre. Dårlige veier (ikke asfalt) og hverken gummihjul eller fjærer på vognene. NB! Tenk å reise om vinteren i 20 minus-grader. En tur som Oslo - Trondheim kunne ta over en uke. Ikke alle hadde gode vinterklær. Dessuten, ingen hadde radio, TV, video og kassettspiller. Husk at elektrisiteten er bare ca. 100 år gammel! Altså heller ikke telefon, telegraf eller lyspærer. Dette er viktig å huske på når vi lever i en tid hvor musikken finnes overalt. På samtlige radio- og TV-stasjoner, film, video, i butikker og resturanter, i biler, båter, tog og fly, i telefonen, i barneleketøy, på datamaskinen, selv mobiltelefoner har sluttet å ringe - de spiller en melodi i stedet!


TEST DEG SELV:
1) Hvorfor heter det Renessansen, hva betyr ordet?
2) Hvilke musikkformer var populære?
3) Nevn noen kjente komponister.
4) Hva var forskjellen på en kantate og en sonate?
5) Hvilke instrumenter var vanlige?
6) Dette er tiden for "de store oppdagelser". Nevn noen.


Startside
Orlando de Lasso
Hans Leo Hassler
Giovanni Palestrina
Renessansen