Skala-notene har navn etter de 7 første bokstavene i alfabetet: A-B-C-D-E-F-G, men i Norge er (dessverre) bokstaven B byttet ut med H. Alle tonene kan heves 1/2 tonetrinn med tegnet #, da får de etternavnet *iss, f.eks. D# heter Diss.

Tonene kan også senkes 1/2 tonetrinn med tegnet b, da får de etternavnet *ess, f.eks. Db heter Dess. (Unntak er Eb=Ess, Ab=Ass og Hb=B).

Rytme-notene har "halser" med og uten "flagg" og samles i takter. Over halvparten av alle sanger/musikkstykker i hele verden teller til 4 i takten, 4/4 takt. Deretter følger 2-takt og 3-takt. 5- og 7-takt er meget sjelden og brukes kanskje mest i jazzmusikk/moderne musikk.

Piano, orgel, trekkspill, gitar o.a. instrumenter har en fast inndeling av oktaven i 12 (halv)tonetrinn. Vi kaller disse instrumentene for tempererte instrumenter. F.eks. strykeinstrumenter har ingen slik inndeling.

Mange moderne komponister bruker alle 12 tonene som skala i sine melodier, men fortsatt er det vanelig at vi i vesten lytter til musikk i dur eller moll. Disse skalaene består bare av 7 toner. Sammenhengen mellom hele og halve tonetrinn er avgjørende for tonalitetsfølelsen. En dur skala består f.eks. av fem heltoner og 2 halvtoner slik: 1+1+1/2+1+1+1+1/2. Alle durskalaer har en parallell mollskala halvannet tonetrinn lavere. Derfor er a-moll parallelltonearten til C-dur.

I Afrika er det vanlig med musikk som benytter pentatone skalaer. Disse skalaene har bare 5 toner. (F.eks. bare de svarte tangentene på et piano.) I middelalderen var det vanelig med kirketonearter, hver toneart hadde 7 toner, men med ulike innbyrdes trinnfordeling. Skalaene gikk fra C-C, D-D, E-E, o.s.v. Prøv å spille "Lisa gikk til skolen og start på E. Vi får kanskje litt middelaldersk følelse?

Kjernen i G-nøkkelen viser oss hvor tonen G ligger (på 2. linje). Tilsvarende med F-nøkkelen (på 3. linje). Sopran-instrumenter spiller oftest i G-nøkkel mens bass-instrumenter spiller i F-nøkkel.

P.S.
På et piano finner du tonen C til venstre for de to sorte tangentene. Tonen F ligger til venstre for de 3 sorte....


Noter er tidsenheten i musikken. Akkurat som sekunder blir til minutter og timer, blir noter til takter, sekvenser/vers og musikkstykker/sanger. D.v.s. at dersom tidsverdien av en firedelsnote = 1 sek., så vil en 4/4 takt vare i fire sekunder. Et musikkstykke på 32 takter bille da vare i 128 sek. Altså 2 min. og 8 sek.

Notelære
Startside
Musikkteori
Positivspelaren
Menuett
Folkvisa
Spanskt
Gånglåt
Maj
Øvingssanger for et rytme-orkester. F.eks. med Orf-instrumenter.

Notene har ulike farger som symboliserer de ulike instru-mentgruppene.

Rød:Triangel
Grønn:   Tamburin
Blå:  Tromme
Sort:       Tutti (Alle)

Det passer fint med 4-6 elever pr. gruppe.

NB! orkesterdisiplin er viktig. Ingen grupper/elever får lov til å spille før de får beskjed!!!!!
Nacka-plansjer