Ingen oppfant musikken. Trangen til å uttrykke seg musikalsk er medfødt på lik linje med trangen til språk, dans, rytmisk bevegelse, tro/overtro o.s.v. Skaperverket er musikalsk i seg selv, vinden suser, fossen bruser, bekken klukker og bølgene hvisker mot stranden. Vi trenger bare å studere spebarn for å oppdage det musiske mennesket. Syngende tonefall, latter, gråt, klapping og dansing, alt dette er medfødt.

Sang er det nærmeste musiske uttrykk til et menneske. Dernest plystring, blåsing i hule rør og horn, og  tromming på hule stokker. En syngende buestreng kan gjerne ha gitt ideen til det første strengeinstrumentet.

Musikken er til for mennesket, og rytmen er også et kroppslig element, f.eks. hjerterytmen og pulsen. Musikk letter arbeidet, f.eks. "hal-i-å-dra, hal-i-å-dra", eller «hiv og hoi», dersom man ønsker å synkronisere bevegelser. (Dette som kjent mangedobler effekten når flere løfter eller drar samtidig.) Vuggesangen får barnet til å sove, kulokk samler kuene, dansefoten begynner automatisk når vi hører rytmisk musikk, og religiøs utfoldelse betyr ofte allsang. Hvem har forresten ikke hørt dette under marsjering: "et-to-et-to, en-støvel-og-en-sko." Også blant skøyteløpere, syklister, roere o.a. er det snakk om å «falle inn i rytmen».

Musikk påvirker oss. Selv murene rundt Jeriko falt da soldatene til Josva blåste i trompetene, og David spilte på sin harpe for å blidgjøre kong Saul. Alle avdelinger i hæren har sitt eget musikk-korps, og kongen har sin egen gardemusikk. Ungdommer går amok på rockekonserter, og hundrevis besvimer under møte med sine idoler og   favorittmusikk. Har noen hørt foreldre eller besteforeldre si: "du får ikke lov til å høre på den musikken, det kan være farlig for deg."  (Underforstått: du har ikke godt av det, du kan ta skade på din sjel.) Musikk kan også brukes som avslapping, smerteterapi og som konsentrasjonsøvelser, f.eks. i forbindelse med idrettsprestasjoner. Selv kuene i fjøset påståes å produsere mere melk dersom de får høre musikk. Ingen musikk er farlig, med mindre vi snakker om ekstreme lydtrykk rett mot trommehinnen, f.eks. walkman på full styrke. Det at enkeltmennesker/grupper ønsker å bruke musikken som massesuggesjon i politiske/religiøse bevegelser er noe helt annet.

Ungdomsbutikkene spiller typisk ungdomsmusikk slik at ungdommen koser seg og går en ekstra runde i butikken, supermarkedene spiller "supermarked-musikk", gjerne instrumentalmusikk i lavt tempo, panfløyter e.l. Storbykafeene spiller gjerne høy, tøff rock- musikk, og restaurantene myke kjærlighetsballader eller piano- musikk. Også i frisørsalongene spilles det musikk.

Hver enkelt av oss spiller kanskje den musikken som avspeiler  vår sinnsstemning der og da. En symfoni mens man leser avisen, discomusikk til aerobic-seansen, hardrock mens man støvsuger, blues til oppvasken, ballader når kjæresten kommer på besøk eller egen favorittmusikk for å komme i stemning til nær forestående fest. Plateselskapene har for lengst tatt høyde for dette og serverer samleplater med "Vorspielcollection", "Hitmix", "Summer hits", "Absolut music", "Powerballads" o.s.v.  Hva med f.eks. Sissel Kyrkjebø ved juletider?

Allerede i antikkens Hellas var filosofene opptatt av musikkens kraft og makt over menneskene. (Ca. år 1000 f.k.)  De ulike skalaene (kirketoneartene) hadde sine spesielle etiske verdier, og kunne således brukes bevisst i oppdragelsen. (Etoslæren). F.eks. var den doriske skalaen ansett for å være maskulin, og derfor måtte         
særlig  gutter høre på musikk i denne skalavarianten. De skulle jo bli sterke, gode krigere og løpere. Jenter måtte lytte til musikk som gjorde dem fruktbare slik at de kunne føde mange barn, særlig gutter. Det var underskudd av menn p.g.a. stadige kriger… Melodier i frygisk skala ble ansett for være ekstra lidenskaplig, og ble oftest brukt i forbindelse med fest og lystige lag. Mousike' var det gamle greske ordet for sang, musikk, mime, diktning og dans.TEST DEG SELV:

1) Hvordan oppstod musikken? Finnes det mennesker som overhodet
   ikke er musikalske?
2) Hvordan kan musikk lette arbeidet?
3) I hvilke andre situasjoner er musikken til hjelp?
4) Kan musikk være farlig?
5) Hvorfor spiller man musikk i forretninger og restauranter?
6) Hva var Etoslæren?                                        


Naturen er musikalsk
Hvem oppfant musikken?
Startside
Musikkhistorie