I musikken er harmoni betegnelsen på at flere toner klinger samtidig. Vakker harmoni vil nok variere fra øre til øre og menneske til menneske, men det må være to, tre, eller fire toner som klinger samtidig. Dette er de vanligste harmoniene, men det kan selvfølgelig være så mange toner som helst. Store fossefall inneholder som regel alle tenkelige og utenkelige toner. Kommer det et jordskjelv/vulkanutbrudd og tordenskrall samtidig har man visselig den totale harmoniopplevelse når det gjelder å høre ulike toner samtidig. Lyden av samtlige toner i en og samme harmoni kalles for "hvit lyd". Denne kan vi også produsere elektronisk.

Det tok lang tid før harmonien eller flerstemmigheten ble vanlig blant menneskene. Dette var nemlig en type kunst noen måtte "finne opp". Man fant jo ut mange andre ting fra tidenes morgen, f.eks. vannrett, loddrett, våpen, verktøy, geometri o.s.v. Aristoteles var en av dem som jobbet mye med musikkteorien. Først på 1100-tallet var det at munkene begynte å synge tostemt, kanskje fordi noen hadde oppdaget den oktave samklangen når menn og kvinner synger sammen?  Det som i praksis skjedde var at den ene stemmen sang bare samme tonen hele tiden (bordun), mens den andre sang melodien.

Dette er samme type tostemt som f.eks. sekkepipen og hardingfela spiller, melodien spiller og en konstant tone klinger med. Vi får samme type effekt på et orgel hvis vi holder nede f.eks. grunntonen mens vi spiller melodien. Senere kom flerstemt både som parallelle stemmer, kontrapunkt og ren harmonisering.

Akkord-instrumenter som orgel, piano, trekkspill, gitar osv. kan alltid spille harmonier med seg selv, altså flere toner samtidig. Melodi-instrumenter som fløyte, trompet, fiolin, klarinett osv. kan ikke spille harmoni med seg selv. Derfor er disse instrumentene ofte med i et orkester.

I vår del av verden er det vanlig å spille i dur-skala eller i moll-skala. Disse skalaene har 7 ulike toner e  hverandre, og den 8. tonen blir dobbelt så lys som den første. (Skala betyr en stige). Avstanden fra den første tonen til den 8. tonen kaller vi for en oktav. Spiller vi grunntonen (tone 1) og opp til tone 7 får vi en septim, til tone 6 blir en sekst, til tone 5 en kvint, til tone 4 en kvart, til tone 3 en ters og til tone 2 et sekund.

Det er mange faktorer som innvirker på hvordan harmonien klinger. Tostemt på fløyte låter f.eks. helt forskjellig fra tostemt på trompet eller piano. Hvert intrument har sin egen spesielle overtonerekke i tillegg til hovedtonen, derfor låter de forskjellig. Da alle instrumentene har ulik klang, vil samklangen endres ettersom hvilke instrumenter, eller kombinasjoner av instrumenter som spiller den aktuelle klang. Likeledes vil klangen i rommet påvirke lyden, om det blir ekstra med romklang eller ekko. Selv menneskestemmen låter helt forskjellig fra menneske til menneske. Størrelsen på munnhule, brystkasse og stemmebånd spiller inn her. Likeledes leppeføring og vibrato.

En harmoni er bygget opp av intervaller. Dette er betegnelsen på avstanden i tonetrinn fra en tone til en annen, altså mellom 2 toner. (Sekund, ters, kvart, kvint, selst, septim, oktav). En dur-treklang (3 toner som spilles samtidig), består av en stor ters + en liten ters. En moll-treklang består av en liten ters + en stor ters. Store terser har 3 halve tonetrinn mellom de to tonene. F.eks. C-E. Små terser har 2 halve tonetrinn mellom tonene. F.eks. E-G.


TEST DEG SELV:

1) Hva er en harmoni?
2) Hvordan fant man opp harmoni?
3) Hvilke  instrumenter spiller på en måte alltid to-stemt med seg selv?
4) Kjenner du noen harmoni (akkord)-instrumenter?
5) Kjenner du noen melodi-instrumenter?
6) Hva er et intervall?

Harmoni
Det tok lang tid før harmonien eller flerstemmigheten ble vanlig blant menneskene. Dette var nemlig en type kunst noen måtte "finne opp." Det skjedde ca. på 1100-tallet.
Startside
Musikkteori