Barokken (1600 - 1750)
Ordet barokk henspeiler på noe storslagent, overdådig og overlesset. Det var eneveldets tidsalder, og Ludvig 14.  demonstrerte for all verden hvordan et kongelig palass skulle se ut. Han ble jo kalt for solkongen og hadde et kjempestort palass i Versailles. (Frankrike).

Mens middeladeren og renessansen var dominert av vokalmusikk, var barokken mere instrumentenes tidsalder. Nye instrumenter kom til, og de viktigste var pianoet og strykeinstrumentene, særlig fiolinen. Fiolinbyggerne fra nord-Italia er den dag i dag anerkjent som de dyktigste, og en ekte Stradivarius fiolin kan være verd flere titalls millioner kroner.

Fortsatt var det kirken som hadde de dyktigste musikerne, men etterhvert kunne konger og fyrster ansette egne musikere. En som hadde stor anerkjennelse for sine dyktige musikere var den dansk-norske kongen Kristian 4. (Han var en Norges-kjær konge som bl.a. bygde Kongeveien fra København til Oslo. Deler av denne finnes fortsatt og er fredet. F.eks i Akershus og Østfold.) Han holdt tre forskjellige korps, hofftrompeterne, kantoriet og instrumentistene. Skjønt han kunne jo ikke måle seg med Ludvig 14.'s "24 violins".

De nye musikkformene var nå opera, (et teaterstykke hvor man synger alle replikker, kor, orkester, scenesffekter, skuespill og dramatisk handling/død.) Oratorium, det religiøse motstykke, bibeltekster, ikke skuespill og teater, men mer en salgs konsertversjon. Fugen ble ofte spilt på orgel, en slags avansert kanon. Conserto grosso var orkestermusikk hvor en av instrumentgruppene hadde solistoppgaver. Solokonserten hadde bare et instrument som solist. Orkestersuiten bestod av flere ulike danser spilt etter hverandre.

Claudio Monteverdi fra Italia var kjent for sine operaer. Han regnes for å være den første store operakomponisten. 

Johan Sebastian Bach var kirkens mann og han kom fra en meget berømt musikerfamilie i Tyskland. Faktisk så berømt at ordet Bach på den tiden nærmest var synonymt med en musiker. Også Bach's sønner ble etterhvert kjente musikere. Bach er kjent for sine oratorier, kantater og orgelverk. "Toccata und Fuge", "Ein musikalische Opfer" og "Die Kunst der Fuge". Han har bl.a. skrevet et preludium og en fuge i alle klaverets 12 tonearter: "Das wohltemperierte klavier". Dessuten de berømte "Brandenburgerkosertene", 6 i alt, og hvem har ikke hørt om "Juleoratoriet"?

Mot slutten av mai 1723 begynte Bach på sin 27 år lange tjeneste i Leipzig. Rollen som musikkdirektør og kantor innebar at han var ansvarlig for musikken i byens fire hovedkirker. I tillegg måtte han forberede en kantateoppføring hver søndag og på høytidsdagene, og han var ansvarlig for musikkundervisningen ved Thomasschule. Internatelevene var forpliktet til å medvirke som korsangere ved gudstjenestene. 

Straks han var kommet i orden i Leipzig, begynte Bach å komponere og revidere kantater for de kommende oppføringene. Ved å arbeide systematisk klarte han å levere en kantate i uka i snitt de to første årene, deretter senket han tempoet. Totalt skal han ha komponert ca. 300 kantater i Leipzig-tiden.

Bach omarbeidet enkelte verdslige hyllingskantater til kirkemusikalske verk, som Juleoratoriet fra 1734/35, Himmelfartsoratoriet fra 1735 og Påskeoratoriet. Lutherske messer og den første versjonen av Messe i h-moll fra 1733 (den såkalte Missa) er gjenbruk av kirkekantater. .

Georg Friedrich Handel endte opp som hoffkomponist hos den engelske dronningen. Han skrev en rekke poulære operaer, men etterhvert var det oratoriene som han huskes best for, ikke minst "Messias". Han er også kjent for sine orkestersuiter "Water music" og "Music for the Royal Fireworks". 

Italieneren Antonio Vivaldi er særlig kjent for "De fire årstider".

Barokkmusikken kjennetegnes ved sin meget bastante rytme. Den har et fast tempo og man kan lett trampe takten. Dessuten er den polyfon, d.v.s. at det faktisk er flere melodier som spilles samtidig. Har du vært med på å synge "Bæ, bæ lille lam" samtidig med at noen andre synger "Å jeg vet en sæter"? Det blir på samme måte med kanon f.eks. "Fader Jacob". Barokkmusikken bruker ofte veldig korte noteverdier, og man må følge godt med for å oppfatte melodilinjene. Ikke minst fordi det spilles flere samtidig. (Polyfoni).



TEST DEG SELV:

1) Når var Barokken, hva betyr ordet barokk?
2) Nevn kjente komponister fra Barokken og 
    deres mest kjente komposisjoner.
3) Hvilke nye instrumenter kom i denne perioden?
4) Kjenner du noen nye musikkformer?
5) Hva kjennetegner musikken?
6) Hva er forskjellen på opera og oratorium?


Startside
Little Fuge i G
AntonioVivaldi
Johan Sebastian Bach
Georg F. Handel
Toccata og fuge
Halleluja-koret