Sigurd O. Dancke
Takt og tone 1
Musikkteori
Musikk-kunnskap på web av

Musikkpraksis
Musikkhistorie
Takt og tone 3
Takt og tone 2
Musikktema
 fra  Fløysbonnmusikalen "Close to you"
Startside